Maalaamokehitys

Maalaamokehitys

Teemme varsinaisten pintakäsittelytöiden lisäksi myös alan konsultointia sekä tarkastustoimintaa. Kokeneet asiantuntijamme pystyvät auttamaan mm. alla olevissa palveluissa;

Maalausjärjestelmäkehitys ja testausapu

Carelia Corron henkilöstöllä on pikä kokemus pintakäsittelyjärjestelmien kehittämisestä ja uusien vaihtoehtojen kartoittamisesta. Pystymme järjestämään standardien mukaiset maalaustestit ja niiden raportoinnin. Esimerkkinä testilevysarjojen suolasumutestaukset haluttuihin rasitusluokkiin.

Maalaamoprosessien kehitys

Carelia Corro kehittää operoimiaan pintakäsittelylaitoksia jatkuvasti ja hakee näin tuottavuutta pintakäsittelyprosesseihin. Käytämme avuksi pintakäsittelyalan kehittyneimpiä IOT järjestelmiä, kuten maalaamo Digital Twin järjestelmää. Maalausprosessien kehityksen kulmakivenä on kuitenkin yrityksen henkilöstön pitkä kokemus ja know-how.

Maalaamoiden ylösajo

Carelia Corro pystyy tarjoamaan tarvittaessa uuden pintakäsittelylaitoksen ylösajopalvelut (ramp-up) konsultointina ja pintakäsittelyoperaattorina. Henkilöstöllämme on kokemusta kymmenien pintakäsittelylinjojen ylösajosta. Uuden linjan hallittu ylösajo säästää kymmeniä tuhansia euroja ja nopeuttaa laadukkaan toiminnan aloittamista kuukausilla.

Maalaamoauditoinnit

Carelia Corron palveluihin kuuluu myös pintakäsittelylaitosten suorituskyvyn ja laaduntuottokyvyn arvioinnit sekä alihankkijoiden auditoinnit. Lisäksi pystymme konsultoimaan maalaamoympäristön lakisääteisten vaatimusten hoitamisessa ja dokumentoinnissa sekä asiantuntijalausunnoissa.

Pintakäsittelyyn liittyvät tarkastukset, sekä Frosio-tarkastukset

Carelia Corron palveluksessa on useita pintakäsittelytarkastajan koulutuksen saaneita henkilöitä sekä Frosio tarkastajia, jotka pystyvät suorittamaan myös vaativia tarkastustoimeksiantoja.

Ydinosaamistamme on pintakäsittelylaitosten ulkoistusprosessin hallinta. Jos teillä on ajatuksia oman pintakäsittelynne ulkoistamisesta, ottakaa yhteyttä. Meillä on siihen sujuva prosessi, jonka tarkastelu on teille ilmainen.